Kariyer Planlaması Nedir?

23 Eylül 2021
Kariyer Planlaması Nedir?

Kariyer planlaması yaparken rotanızı kaybetmeyin. Kariyer planlaması nedir, nasıl yapılır doğru yerden ve geleceğinize siz yön verin.

Kariyer planlaması, özetle kişinin becerilerine ve ilgi alanlarıyla paralel olarak planladığı gelecek kararlarıdır. Birey, bu planlama sayesinde kendi istediği hedefe ulaşmak için hedefler belirler. Yapılan planlamalar, istenilen kariyer hedefine ulaşmak için kullanılacak stratejilerdir. Bu planlamayı yapmadan önce bireyin kendisini iyi tanıması önemli bir aşamadır. Bu şekilde becerilerini ve ilgi alanlarını kullanarak daha kolay ilerleyecektir.

Günümüzde çoğu kişi kariyerini hangi yönde ilerleteceğinden bir haber durumdadır. Bunun başlıca sebebi yeteneklerinin ve ilgi alanlarının keşfedilmemiş olmasıdır. Özellikle bu iki unsur, doğru bir planlama yapılması için önem arz etmektedir. Kariyer planlarken belirli aşamaların takip edilmesi gerekir. Hedefin belirlenmesi, uygun iş koluna giriş yapılması, varsa eksiklerin tamamlanması bu aşamaların başlıcalarıdır.

Kariyer Planlaması Bize Ne Kazandırır?

Yaşamın her aşamasında verilen kararlar geleceği etkilemektedir. Mesleki seçimler ise geniş bir etki alanına sahip seçimlerdir. Bu nedenle de doğru mesleği seçmek ve doğru adımlar özen gösterilmesi gereken bir konudur. Mesleki seçimleri birçok faktör etkilemektedir. Kişisel ihtiyaçlar, istekler, maddi güç, kişisel beceri birkaçıdır. Kariyer hakkında kararlar genelde bu doğrultular üzerinde alınır.

Eğer kariyer planınız doğru şekilde planlandıysa istediğiniz hedefe ulaşmanız çok daha kolaydır. Kariyer planı yaparak ilerlemek birçok konuda katkı sağlayacaktır. Öncelikli olarak bireysel yeteneklerin keşfedilmesi ya da geliştirilmesi gibi konularda katkı sağlar. Öz bilincin gelişmesinde önemli bir paya sahiptir. Kişinin bilgi birikiminin, yeteneklerinin farkında varması da özgüvenini arttıracak etkenlerdendir. 

Hazır plana uygun hareket etmek kişiyi mesleki platformda öne çıkaracak bir unsurdur. Bu şekilde kişi, daha kararlı, azimli ve hırslı olacaktır. Böylelikle dışarıdan gelebilecek etkenler bireyi etkilemeyecektir. Kararlı hareket edilmesi sağlam adımlarla hedefe doğru ilerlemeyi kolaylaştıracaktır. Bu da mesleki saygınlığının artmasına zemin hazırlayacaktır.

Kariyer Planlaması Neden Önemlidir?

Bireyin sahip olmak istediği yaşam standartları için belirli hedeflere yönelik çalışmalar yapması gerekir. Kariyer planlaması da yapılması gereken çalışmalardın başında gelmektedir. Belirlenen hedef doğrultusunda uygulanacak adımlar sayesinde kişi, iş hayatında istediği konumda olacaktır. Bunun için izlenecek adımlar planlanmalı ve bu hedefe ulaşma doğrultusunda çalışmalar yapılmalıdır. 

Kişinin kariyerini planlaması, iş hayatında kişinin daha hızlı bir şekilde ilerlemesine ortam sağlayacaktır. Yapılan doğru planlamalar, kişi için de düşünüldüğünden daha fazla fayda sağlayacaktır. Kişi, bireysel farkındalığına varacak ve buna göre hareket edecektir. Çünkü yaptığı planlamalar kişilik özellikleri ve istekleri doğrultusunda gelişecektir. İstediği meslek koluna dahil olan birey, iş hayatında da daha aktif ve verimli olacaktır.

Kişinin farkındalığı olmaksızın izlediği kariyer yolunda dış faktörler fazlasıyla etkili olacaktır. Böyle bir süreçte kariyer planından bahsedilemez. Ancak kişisel özelliklerin tanınması, güçlü ve zayıf yönlerin bilincinde hareket edilmesi kariyer anlamında da kolay yükselişi sağlar. Çünkü eksik yönler tamamlanırken; güçlü yönler daha da kuvvetli hale getirilir.

Bireysel Kariyer Planlaması Nedir?

Meslek seçiminin önemi genç yaşlarda çok kolay kavranamazken ilerleyen yaşlarda konunun ciddiyeti daha iyi anlaşılıyor. Hayal edilen ya da ilgi duyulan bir mesleği icra etmek kişilerin hayat standartlarını yükseltecektir. Mutlu bir iş yaşantısı, maddi manevi katkılarda bulunacaktır. Bu nedenle erken yaşlarda yapılan bireysel kariyer planlaması geleceğin kolay şekillendirilmesinde etkili olacaktır.

Bireysel kariyer planlaması nedir biraz da bundan bahsedelim. Bireysel kariyer yönetimi olarak da bilinmektedir. Bireysel kariyer yönetimi, ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda bireyin kariyerinde ilerlemesini sağlayacak stratejilerdir. Bu kariyer yönetimi, yapılacak planlamaları, uygulanacak faaliyetleri ve tüm bunların hayata geçirilmesini kapsamaktadır. Bireysel nitelikler ışığında yapılan planlamalar sayesinde bireysel kariyer için doğru rota hesaplanabilmektedir.

Yirmili yaşların başında birey, kariyeri ile ilgili beklentilerini belirlemiş vaziyete ulaşmaktadır. 25-35 yaş aralığında işe girme dönemi başlar. Kişiler belki de ilk iş deneyimlerini bu yaş aralığında kazanır ve akranları ile aynı iş platformunu paylaşır. İlerleyen yirmi yıllık süreçte kişi, iş hayatına alışmış, acemilik dönemini arkasında bırakmıştır. Bu aşamadan sonrasında ise emeklilik aşaması gelmektedir.

Üniversitede Kariyer Planlama

Üniversite, günümüzde çoğu kişinin tecrübe edip geri dönmek istediği bir dönemdir belki de. Bu dönem kişilerin hayatlarındaki farkındalıkların arttığı birey olma yolunda adım attıkları önemli bir dönemdir. Özellikle hayatlarının devamında edinecekleri meslek ile ilgili bilgi ve birikimleri alabilecekleri bir ortamdır. Bu nedenle de kariyer planlaması için iyi değerlendirilmesi gereken bir fırsattır.

Üniversiteler, belirli bölümlerde yetkinlik kazandırmakla yükümlü öğrenim kurumlarıdır. İlgili bölümleri tamamlayan bireyler, artık o bölüm hakkında belirli bir yetkinliğe ulaşmıştır. Bundan sonrasında ise uygun iş koluna adım atarak kariyer basamaklarını tırmanmak kalıyor. Bunu doğru biçimde yapmanın altın kuralı ise doğru bir kariyer yönetimi ve planlaması yapmaktır.

Üniversitede kariyer yönetimi için danışmanlık hizmeti alınabilir. Ayrıca öğrenci kulüpleri sayesinde farklı oturumlara katılarak aktif faaliyetlerde bulunulabilir. Bu şekilde sertifika sahibi olunarak öz geçmişe eklenecek nitelikli pozisyonlar eklenebilecektir. Staj gibi avantajlar sayesinde mesleğe daha yakından göz atmak da mümkün olacaktır. Böylece meslek ile ilgili daha fazla bilgi edinerek tecrübe etmek olumlu bir etki yaratacaktır.

Doğru Kariyer planlaması

Hayata dair kararlar alırken çoğu insan kendi istekleri doğrultusunda bir yol izlemeye dikkat eder. En dikkatli yapılması gereken tercihlerden birisi de meslek tercihidir. İleride yapılmak istenen meslek, kişinin tüm hayatını etkileyebilecek bir karardır. Bu nedenle de alınacak kararların ani olmaması oldukça önemlidir. Kariyer kararları kişisel özelliklere göre belirlenmesi gereken bir konudur. 

Doğru bir kariyeri seçmek bazen düşünüldüğü kadar kolay olmayabilir. Doğru bir kariyer seçimi yapmak doğru kariyer planlaması ile mümkün hale gelebilir. Bunun için kariyer planlaması nasıl yapılır bilinmesi ve isteklere göre hareket edilmesi gerekir. Şayet istekleri konusunda kafası karışık bir kişi ise kariyeri ile ilgili doğru adımlar atmakta zorluk yaşanabilir. 

İstek ve ilgi alanlarına yönelmek de diğer alternatif seçenektir. Bu şekilde kişi, bu kariyer hedefine ulaşmak için emeğini ortaya koymaktan çekinmeyecektir. Hırslı ve azimli bir tavır sergileyerek isteklerini gerçekleştirmek doğrultusunda ilerleyecektir. Bu tarz planlamaları yapan bireylerin kariyerlerinde ilerleme şansları da oldukça yüksektir. Yani doğru sektör ve mesleği seçen bireyin yükselişi kaçınılmazdır.

Kariyer Planlama Aşamaları

Her olayda olduğu gibi kariyer hakkında planlamalar yapılırken de dikkat edilmesi gereken aşamalar vardır. Kariyer planlamasının aşamaları takip edilerek hedefi belirlemek ve hedef doğrultusunda ilerlemek açısından bireye katkı sağlayacaktır. Bunlardan ilki, hedefe karar vermedir. Hedef belirlenmeden yola çıkmak mantıksız olacaktır. Çünkü yapılan çabaların ne için sarf edildiği bile bilinmezken varış noktası da belirsiz kalacaktır.

Ardından sektör belirlenmelidir. Belirlenen sektör üzerinden pazarlama planları yapmak da eli kuvvetlendirir. Bu şekilde kişinin yeterli ve yetersiz yönlerinin tespiti de yapılacaktır. Böylelikle hakim olunan konular pekiştirilirken, eksik kalınmış konular tamamlanacaktır. Konumlama yapılması da kişinin mesleki yeterliliğini fark etmesi açısından önemlidir. Bu şekilde mesleğe nereden ve nasıl başlayacağı daha kolay tespit edilir.

Tüm bu aşamalardan sonra geriye harekete geçmek kalıyor. Uygun pozisyon ve konum bulunduğunda mesleğe giriş yapılmalı ve tecrübe kazanılmalıdır. İlerleyen dönemlerde finans planlamaları yaparak meslek hayatına yön vermek daha da mümkün hale gelecektir. Kariyer planlaması kişisel farkındalığı ve öz bilinci de geliştiren önemli bir stratejidir. Bireysel planlamaların en önemli kısmı belki de budur.

Kariyer Planlaması Örneği

Kariyer planlaması hayatın her alanında harekete geçirilebilecek bir strateji yöntemidir. Uygun mesleğin bulunması ya da mevcut işten hoşnut olmamak durumlarında planlamalar yapılabilir. Bu durumlarda önemli olan beklenti ve istekler olacaktır. Bunun için doğru bir planlama yapılması gerekir. Bunun için de hedef belirlenmeli ve gerekli sektörel araştırmalar yapılmalıdır.

Bir kariyer planlaması örneği verelim. Yeni mezun bir gıda mühendisini ele alalım. Öncelikle bu kişinin çalışmak istediği sektörü seçmesi gerekecek. Yani bu kişi herhangi bir devlet kurumunda ya da özel sektörde çalışmak isteyebilir. Ya da laboratuvar ortamında deneyler yapmak da isteyebilir. Öncelikle buna karar vermesi gerekir. Ardından sektörel araştırmasını tamamlamalıdır. 

Kişi, verdiği karar doğrultusunda bilgilerini denetleyip eksik kaldığı kısımları tamamlamalıdır. Bunu çalışmaya başladıktan sonra tecrübe edinerek de başarabilecektir. Bu aşamaları başarıyla tamamladıktan sonra dileği şekilde kariyerine yön vermeye devam edebilir. Duruma göre kariyer planlaması üzerinde değişiklikler yaparak gelişime açık hale de getirebilir.

Haber Yorumları